Poèmes
(extraits)

I.

I TIKLI TIK'LIK TIKA
LUIK TIKLI TIKIK LITA
LUIK TIKIKTILA
TIK TI LUIK LITA
TIK TI LAK LUITI
LUI TIKLUIK TIKA LUITI
TIK TILIK ITIKTILAK
IK TIKIK TIKA
TUI LUITIK TIKA LUITI

PARLUITIK PATIK TILAK
TUI LUITUK TIKA KLUITI
TIK TILA TIPAT'LUITIK
ITIKIK TIKIK'TILA
TIK LITIK TITI'KLITA
TUI LUITIK TIKA KLUITI
TIK LUITI TITIK LITA


I TIKLI ... France Culture 1994
Textes lus par Eric Lacascade, Stanislas NordetKKO PIKOTE ... France Culture 1994
Textes lus par Eric Lacascade, Stanislas Nordet